Листівка "За якими групами класифікуються основні засоби та інші необоротні активи для цілей податкового обліку та які мінімально допустимі строки їх амортизації?" Розділ: Брошури та листівки